Evästeet

Rekka Group -sivuston tietosuoja ja evästeet

Rekka Group on verkkosivusto ja blogi, joka ei edellytä sivuston lukijoilta kirjautumista. Sivustolla käytetään evästeitä analysoimaan sivuston käyttöä, kohdentamaan mainontaa ja mahdollistamaan tiettyjä toimintoja. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön ja asennuksen omalle koneelleen.

Evästeinformaatio

Tämä evästeinformaatio kertoo, mikä on eväste ja miten niitä käytetään sivustollamme.


Mikä on eväste?

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Käytämme myös evästeen kaltaista teknologiaa ”paikallista tallennustilaa” (eng. Web Storage API) tai seurantakoodeja (kuten pikseleitä) vastaavanlaisten tunnisteiden tallentamiseen. Tässä informaatiossa evästeillä tarkoitetaan kaikkia evästettä vastaavia teknologioita.

Miksi käytämme evästeitä?

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, mitä tuotenostoja käyttäjä on nähnyt ja klikannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio. Hyödynnämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla. Käytämme evästeitä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjälle voidaan esimerkiksi yhteistyökumppaniemme verkostoissa näyttää mainoksia sellaisista palveluista ja tuotteista, joita hän on selannut sivullamme.Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Jos käyttäjä kirjautuu palveluumme, voidaan evästeillä kerätty tieto liittää tunnistettuun käyttäjään tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, mikäli käyttäjä on sallinut kohdentamisevästeiden käytön. Kolmannen osapuolen asettamat evästeet saattavat seurata käyttäjää yli tämän sivun ja seurata käyttäjän verkkokäyttäytymistä eri verkkosivuilla.

Millaisia evästeitä käytämme?

Käyttämämme evästeet on lajiteltu seuraavasti:

Miten voin hallinnoida omia evästeasetuksiani?

Voit muokata omia evästeasetuksiasi milloin vain avaamalla evästekehotteen uudelleen tästä:

Tietosuojaseloste

Henkilöstörekisteri | Tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterinpitäjä

Nimi: Rekka Group Oy

Y-tunnus: 2695743-3

Osoite: Laukaantie 4

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: Jyväskylä

Puhelinnumero: +35840 701 4110

Sähköpostiosoite: ajojarjestely@rekkagroup.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Tiina Vainio

Osoite: Laukaaantie 4

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: Jyväskylä

Puhelinnumero: +358 50 382 5834

Sähköposti: tiina.vainio@rekkagroup.fi

Tietosuojavastaava

Nimi: Oskari Laaksonen

Osoite: Laukaantie 4

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: Jyväskylä

Puhelinnumero: +358 40 753 4723

Sähköposti: oskari.laaksonen@rekkagroup.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Työntekijän tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.
  • Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
  • Palkkahallintoon liittyviin raportointeihin mm. verottajalle, ulosottoviranomaisille.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Työntekijän tietoja kerätään ja käsitellään työntekijän suostumuksella, tai työntekijän kanssa tehtävän sopimuksen (työsopimus) täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Palkanmaksuun ja perintään liittyvät tiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Työsuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan työntekijän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja sen jälkeen vielä kirjanpitolain edellyttämien säilyttämisohjeiden mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa esim. (verottaja, ulosotto).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekka Group Oy luovuttaa työntekijöiden henkilötietoja vain voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.