Whistleblowing

Whistleblowing- ilmoituskanavaa koskevat ohjeet Rekka Groupin työntekijöille ja yhteistyökumppaneille

Rekka Groupissa me haluamme rakentaa parempaa tulevaisuutta etupenkiltä käsin. Jokainen itsensä tosissaan ottava yritys määrittelee toimintansa vastuullisuutta. Me ihan tosissaan yritetään myös toteuttaa sitä.

Rekka Group Oy on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, luotettavasti ja avoimesti henkilöstön, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Whistleblowing-kanavan kautta voit luottamuksellisesti ilmoittaa Rekka Groupiin liittyvästä havaitsemastasi vastuuttomasta toiminnasta; rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä. ”Whistleblowing” tarkoittaa siis epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittamista.

Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys. Näin saamme mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.

Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esihenkilösi tai yhteyshenkilösi kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi whistleblowing-ilmoituskanavan kautta, halutessasi myös täysin nimettömästi.

 

Mikä on whistleblowing-kanava?

Whistleblowing-ilmoituskanava on riskinhallinnan, eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämisen sekä yhtiön toiminnan kehittämisen työkalu. Sen avulla varmistamme kestävän kasvun periaatteidemme ja hyvän liiketoimintatavan noudattamisen.

Whistleblowing-ilmoituskanavan tarkoituksena on varmistaa, että ilmoittaja, joka työn yhteydessä havaitsee väärinkäytöksiä tai rikkomuksia, voi ilmoittaa asiasta joutumatta negatiivisten toimenpiteiden kohteeksi. 

  • Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaista suojaa ilmoittaja saa silloin, kun väärinkäytös on havaittu työn yhteydessä ja kun ilmoitus koskee esimerkiksi seuraavia lainsäädännön aloja: korruptioepäily, petosten torjunta, rahanpesun estäminen, liikenneturvallisuus sekä ympäristö- ja tietosuojarikkomukset.
  • Ilmoittajasuojelulain taustalla on EU:n whistleblowing-direktiivi (2019/1937). Direktiivi velvoittaa yrityksiä luomaan epäiltyjen väärinkäytösten ilmoituskanavan ja suojelemaan ilmoittajia.

 

 

Hyvä tietää whistleblowing-ilmoituksen käsittelystä

Suojattu ja salattu käsittely

Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Rekka Group käsittelee ainoastaan ilmoittajan antamia tietoja, erillistä henkilötietorekisteriä ei kerätä.

Whistleblowing-direktiivi edellyttää, että ilmoituksesta on annettava vastaanottokuittaus seitsemän päivän kuluessa, ja palaute säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa.

Kaikki ilmoitukset käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti valtuutettujen henkilöiden toimesta. Tarvittaessa valtuutetut henkilöt voivat pyytää luottamuksellisesti tietoja ja asiantuntemusta muilta henkilöiltä. Henkilöt, joita epäilykset koskevat tai joihin ne liittyvät, eivät saa tehtyjä ilmoituksia tietoonsa. Kukaan tutkintaa suorittavista ei saa pyrkiä selvittämään ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä millään tavoin. Jos ilmoitus koskee käsittelijää tai hänellä on yhteyksiä siihen, hän ei osallistu ilmoituksen käsittelyyn.

Ilmoituksen tulee olla todenperäinen

  • Ilmoituksen tekijän tulee olla vakuuttunut ilmoituksensa faktojen todenperäisyydestä ja toimia aina rehellisesti ja vilpittömästi. Halutessaan ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä. Ilmoituksen tekijään ei saa kohdistaa mitään vastatoimia.
  • Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on ehdottomasti kielletty. Syytöksiä ei pidä esittää vahingoittamistarkoituksessa eikä silloin kun tietää ne perättömiksi.
  • Whistleblowing-ilmoituksia ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas-/toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia ilmoituskanavan kautta tulleita palautteita tutkita.
  • Haluatko antaa palautetta? Otamme mielellämme palautteen vastaan sähköpostitse tai puhelimitse, ks. yhteystiedot.

 

Ilmoituksen tekijän suojelu

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salassa koko prosessin ajan eikä sitä paljasteta ilmoituksessa nimetylle henkilölle eikä muille henkilöille. Ilmoituksen tekijään ei kohdisteta mitään vastatoimia.

Ilmoituksessa mainitun henkilön suojelu ja hänen tiedonsaantioikeutensa

Ilmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja siihen sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tietojen poistaminen

Rekisterin henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Rekka Group säilyttää tietoja niin kauan kun niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Lisätiedot whistleblowing-ilmoituskanavan tietosuojaselosteesta.

Näin voit tehdä nimettömän ilmoituksen ja seurata sen käsittelyä:

Klikkaa ”Laadi ilmoitus”-painikkeesta

 Anna mahdollisimman tarkat tiedot, kuten tapahtuma-aika ja päivämäärä

Kun lähetät ilmoituksesi, saat näytöllesi tunnuksen ja salasanan

Tallenna ne itsellesi johonkin turvalliseen paikkaan

Tarvittaessa pystyt seuraamaan ilmoituksesi tilannetta tunnuksen ja salasanan avulla ”Seuraa ilmoituksen käsittelyä”-painikkeesta

Pysyt nimettömänä koko käsittelyn ajan

 Jos olet unohtanut tunnuksesi tai salasanan, tietosuojasyistä emme pysty palauttamaan niitä > tarvittaessa lähetä uusi ilmoitus

  Älä sisällytä ilmoitukseen arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kannalta