Rekka Group truck

Nyt puhutaan vastuullisuudesta, turvallisuudesta ja ihan uuteen hyppäämisestä

Tämä Rekkan blogiartikkeli luotiin yhteistyössä vastuullisuusviestinnän opiskelijan Veera Turusen kanssa.

Me Rekkalla olemme törmänneet tämän kevään aikana siihen, että kumppaniyritystemme vastuullisuus- ja turvallisuusvaatimukset ovat joko tiukentuneet, tarkentuneet tai ovat muuten vain tarkastelun/kolmannen osapuolen suorittaman auditoinnin alla. Älkää käsittäkö väärin – se on meidän mielestä vain hyvä asia!

Huomaamme selkeästi vastuullisuuden ja turvallisuuden korostuvan tässä maailmanajassa. Aiheet ovat hyvin paljon esillä myös mediassa useissa eri asiayhteyksissä, ja se vaikuttaa kaikkeen yritystoimintaan alasta riippumatta.

Me Rekkalla näemme tämän homman niin, että nyt jos koskaan kuljetusyrityksillä on hyvä paikka hypätä mukaan globaaliin toimintatapamuutokseen, joka tulee joka tapauksessa, ennemmin tai myöhemmin – halusit tai et. Myöhemmin voi olla hankalampaa.

Teot vs. tavoitteet

Rekkan tulokulma vastuullisuustekoihin on se, että pitää tehdä heti se mitä voidaan ja pitää asettaa tavoitteita myös sinne, missä halutaan tulevaisuudessa olla. Teemme jatkuvasti työtä vastuullisuuden lisäämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi, niin yrityksen sosiaalisen vastuun näkökulmasta, kuin ympäristönäkökulmasta. Esimerkkeinä näistä mm. henkilöstön kouluttaminen, yhdenvertaisen kulttuurin ylläpitäminen ja polttoaineenkulutuksen systemaattisen seuranta sekä päästöjen vähentäminen usein eri keinoin (kuten ajotapa, renkaat, kuormien optimointi ja tulevaisuudessa päästöjen kompensointi).

Yksi merkittävimpiä asioita mitä me pystyimme tämän kevään aikana konkreettisesti tekemään, oli tuotekohtainen turvallisuusohjeistus kuljettajiemme käyttöön.

Saimme apua tuotekohtaisen turvallisuusohjeistuksen tekemiseen vastuullisuusviestinnän opiskelija Veeralta, joka tutustui tarkoin Rekka Groupin toimintaan parin viikon ajan. Lopputulos puhuu puolestaan: Veeran kädenjälki auttaa meitä tehostamaan turvallisuutta sekä vastuullisuutta arjessa. Hän loi isosta, osittain englanninkielisestä ja laboranttijargonia vilisevästä käyttöturvatiedote-pinosta selkeän oppaan. Pirstaloitunut tuoteturvallisuustieto on nyt saatu yksiin kansiin, helposti saavutettavaan muotoon. Tuotekohtainen turvallisuusohjeistus tukee Rekkan työturvallisuutta ja helpottaa kouluttamista, johtamista ja kuljettajiemme työtä!

Seuraavaksi Veera kertoo omin sanoin lisää projektista

Faktat:
  • Veera Turunen 25v.
  • alunperin Savonlinnasta kotoisin (ihminen voi lähteä savosta, mutta savo ei ihmisestä!)
  • opiskelen viestintää Jyväskylän yliopistossa 3. vuotta, viimeistelen parhaillaan kandidaatin tutkielmaa (myös vastuullisuusviestintään liittyen)
Miten päädyit tekemään vastuullisuusviestinnän projektia kuljetusyritykseen?

”Osallistuin kevään aikana Jyväskylän eri oppilaitosten yhteisen POLKU 2.0 -hankkeen kautta lyhyelle työssäoppimisjaksolle, jonka suoritin Rekka Groupilla. Hankkeen tarkoituksena on lisätä kestävyysosaamista* ja tähän liittyviä työelämävalmiuksia sekä toisella asteella että korkeakouluissa. Hankkeeseen kuului keskeisenä osana työssäoppimisjakso, jonka aikana pääsin itse työskentelemään erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden ja vastuullisuusviestinnän parissa. Rekka Groupilla pääsinkin soveltamaan käytäntöön vastuullisuus- ja kestävyysteemojen lisäksi viestinnän osaamista, ja plussana tietysti tutustumaan tarkemmin itselleni ennestään suht tuntemattomaan kuljetusalaan.

* Kestävyyshaasteita ovat esimerkiksi ilmaston lämpeneminen, resurssien ylikulutus ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Toteutin muutaman viikon aikana Rekka Groupille tiivistetyt ja “selkokieliset” turvallisuusohjeistukset kuljetettavista aineista. Näiden uusien turvallisuusohjeistuksien tarkoituksena on toimia työkaluna ensisijaisesti kuljettajille. Kokosin näihin ohjeistukseen tietoa jo olemassa olevien käyttöturvallisuustiedotteiden pohjalta ja tein tarvittavaa lisätiedonhakua mm. parhailta alan asiantuntijoilta, eli toimiston väeltä. Sain myös sommitella ohjeistuksen visuaalista ilmettä soveltaen Rekka Groupin brändi-ilmettä.

Mitä ajatuksia projekti ja Rekka Groupin toiminta herätti?

Lyhyesti voidaan todeta, että näinkin lyhyt työskentelyjakso antoi minulle paljon enemmän kuin olin osannut odottaa. Päällimmäisenä mielessä on se, että pääsin tekemään jotain merkityksellistä, millä on oikeasti väliä. Turvallisuus on erityisen tärkeää, kun työskennellään tien päällä vaihtelevissa olosuhteissa ja ollaan tekemisissä vaarallistenkin aineiden kanssa. Uusi tuotekohtainen turvallisuusohjeistus tukee turvallisuuden toteutumista vielä entistä paremmin.

Sukellus suoraan syvään päätyyn itselle vieraan alan pariin oli toki ajoittain haastavaa, mutta avoimen ilmapiirin ansiosta ongelmakohtiakin oli helppo alkaa selvittämään Rekkan porukan kanssa. Yksi tärkeimmistä mukaan tarttuneista opeista olikin, miten eri taustoista ja aloilta tulevien ihmisten yhdistäminen samaan tiimiin voi olla itse asiassa suuri hyöty ja voimavara.

Tällaisena maailman murehtijana Rekka Groupin toiminnan näkeminen ja todistaminen käytännössä loi toivoa siitä, miten kunnianhimoisesti jotkut yritykset oikeasti toteuttavat vastuullisuutta ja tekeminen tulee suoraan sydämestä, eikä ole vain päälle liimattua sanahelinää, pakon edessä sanomista ja tekemistä. Enkä sano näitä asioita itsekään vain päälle liimattuna pakollisena kehuna julkisesti, vaan olen aidosti kiitollinen tästä inspiroivasta kokemuksesta. Lämmin kiitos siis vielä koko Rekkan porukalle!

Jään mielenkiinnolla seuraamaan Rekka Groupin tulevia kilometrejä vastuullisena toimijana ja jatkan taas hieman itsevarmempana rakentamaan omaa tulevaisuuden työuraani, toivottavasti jatkossakin vastuullisuusviestinnän parissa.”

 

Miksi tällaisia hankkeita ja projekteja tehdään?

Kuvaus POLKU 2.0-hankkeesta:

“POLKU 2.0 -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen laadukasta kestävyysopintotarjontaa, joka sopii työuran eri vaiheisiin ja vastaa työelämän tarpeisiin. Toteuttajina hankkeessa ovat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

Hanke on ajankohtainen, sillä rakennemuutos ja globaalit kestävyyshaasteet edellyttävät toimintatapojen muutosta. Ekologisen kestävyyden kriisi on yksi globaaleista kehityskuluista, megatrendeistä, jotka koskettavat myös Keski-Suomea (lue lisää megatrendeistä Sitran selvityksestä).

Rakennemuutos puolestaan tarkoittaa esimerkiksi digitalisaatiota ja sen vaikutuksia, sekä tarvetta vähentää materiaalien kulutusta ja nostaa niiden jalostusarvoa. Kestävyysosaamisen avulla voidaan kehittää toimintaa ja vastata haasteisiin. Kestävyysosaamista tarvitaan kaikilla aloilla. “

Lue lisää jyu.fi-sivustolta.

 Finnish landscape with road, lake and forest island. Finland. Europe   

Vieläkö joku on sitä mieltä, että vastuullisuus on turhaa sanahelinää?

Vaikka tämä vastuullisuusteema on täynnä vaikeita sanoja (tästä täysin samaa mieltä!) ja se voi tuntua hankalalta kokonaisuudelta (tai jatkuvalta toistolta asian ollessa nyt pinnalla), on todella tärkeää, että suhtaudumme asiaan tosissamme. Asennemuutoksesta seuraa toimintatapojen muutos. Olemme ihan pian siitä tilanteessa, että meidän on pystyttävä luomaan oikeasti teoillamme parempaa huomista, emmekä voi enää vain tyytyä haaveilemaan siitä.

Tämä ala on muutoksen kourissa. Jokainen yritys pystyy jo nyt tekemään edes sen pienen teon paremman huomisen eteen, kun vain tahtotila löytyy.

Ja kirsikaksi kakun päälle vähän kliseinen, mutta asiallinen lainaus: ”Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.” – Mahatma Gandhi

 

Lisää vastuullisuudesta Rekkan blogissa kesän aikana. Kiitos vielä Veeralle panostuksesta! 💙

 

Interested in life on highway? Lähetämme jatkossa neljä kertaa vuodessa uutiskirjettä Rekkan ystäville, faneille ja meidän maailmasta kiinnostuneille. Tilaa tästä Rekka Groupin uutiskirje!