Truck driver next to a truck.

Vastuullisuus vai vastuuttomuus: Ympäristö ja nykytila

Aiemmin toukokuussa lupasimme palata kesällä vastuullisuusteemaan. Syvennytään siis vastuullisuuden äärelle peräti kolmeosaisen blogisarjan muodossa!

Vastuullisuus on laaja käsite ja me Rekkalla haluamme tarkastella sitä mahdollisimman laajasti: niin sosiaalisesta, yhteiskunnallisesta, yritysvastuun, johtamisen, ympäristön, hyvinvoinnin JA vastuuttomuuden näkökulmista. Ei ehkä kevyintä kesälukemista, mutta meille hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen aihe.

Aloitetaan ympäristövastuullisuuden näkökulmasta ja käydään läpi seuraavat asiat: mitä olemme tehneet, missä olemme onnistuneet, missä epäonnistuneet, millaisia haasteita matkalla on ja mitä aiomme tavoitella.

Finnish landscape with road, lake and forest island. Finland. Europe

Ympäristövastuun edistäminen tarkoittaa jatkuvaa oppimista

Tähän alkuun haluamme todeta, että emme todellakaan ole mikään täydellinen yritys emmekä sellaisena yritä näyttäytyä. Mutta me haluamme kehittyä, parantaa toimintaamme ja tehdä sen mitä voimme paremman huomisen eteen. Se tarkoittaa meille uuden oppimista, vastuullisemman toiminnan aktiivista edistämistä ja tavoitteita kohti pyrkimistä.

Me olemme ihmisiä ja teemme virheitä, se on inhimillistä. Kuitenkin tärkeintä on, että fokus on tulevaisuudessa ja isossa kuvassa: meidän jokaisen tulisi miettiä sitä, miten toimintamme tässä hetkessä vaikuttaa tulevaisuudessa. Tietysti myös liiketoiminnan näkökulma pitää ottaa huomioon: miten pystymme varmistamaan kilpailukykymme myös tulevaisuudessa?

Tässä kohdin on tärkeää hoksata, että vastuullisuus tarkoittaa eri yrityksissä eri asioita. Mutta voimme todeta varmasti yhteen ääneen, että ilman vastuullista ja kestävää toimintaa mikään yritys ei tule pärjäämään tulevaisuuden jatkuvasti vaativammassa liiketoiminta- ja kilpailuympäristössä.

Tavoitteet vs. todellisuus

Olemme asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita (lähi)tulevaisuuteen. Työmme on kuitenkin vielä keskeneräistä. Matkalla on riittänyt haasteita ja suoraan sanottuna olemme tehneet myös virhearvioita.

Me toimimme alalla, joka tuottaa valtavasti päästöjä. Ympäristövastuullisuus puhuttaa isosti kuljetustoimintoihin liittyen, kuten sen pitääkin puhuttaa. Toteutimme vihreän siirtymän hankkeen, joka toi paljon uutta ymmärrystä, kontakteja ja sen avulla loimme selkeän tavoitteen: olemme hiilineutraali kuljetusyritys vuoteen 2030 mennessä. Synnytimme myös 10 askeleen ohjelman, joka auttaa meitä paloittelemaan isoon tavoitteeseen pääsemisen konkreettisiksi teoiksi.

hiilineutraali kuljetusyhtiö 2030 mennessä

Iso osa yllä kuvatuista askeleista ja teoista toteutuu jo tänäkin päivänä. Mutta ongelmiakin tässä mallissa on – askeleet tulisi päivittää ja tarvitsemme myös järeämpiä keinoja. Ja on myös askeleita, joita emme ole vielä ottaneet. Kuten päästöjen kompensointi.

Haluamme uskoa, että tulevaisuudessa myös asiakkaamme ja sidosryhmämme ovat valmiita sitoutumaan näihin samoihin tekoihin ja tavoitteisiin. Ihan vielä näin ei kuitenkaan ole ollut, joten hintalappu niistä askeleista jää tällä hetkellä vielä kokonaan meidän maksettavaksemme. Nykypäivän liiketoiminnan haasteiden (kustannusten nousu, inflaatio, muuttuva markkina) valossa se hintalappu on harmillisesti liian suuri.

Päästäksemme hiilineutraaliustavoitteeseen, meidän tulee entistä kovemmin tavoitella yhteistyötä, jaettuja kustannuksia ja yhteisiä etuja vastuullisuustoimista. Yhteistyöllä olisi mahdollista saada koko toimitusketjuun lisää resurssiviisautta ja löytää jopa säästöjä, jos ja kun tavoitteet, toimitamallit, seuranta ja kehitystyö tehtäisiin yhdessä.

Truck driver next to a truck.

Vihreän siirtymän hanke: lähtötilanne oli nollataso

Ennen muinoin emme edes tienneet, miten paljon päästöjä tuotamme. Emme myöskään tienneet uusiutuvista polttoaineista mitään, emme olleet kiinnostuneita kehittämään, mittaamaan tai tutkimaan lisää asiaa. Talvella 2021 asiat alkoivat muuttua, kun yritykseemme pääsi livahtamaan ihmisiä, jotka katsoivat uteliaina tulevaisuuteen. Viimein toukokuussa 2021 perinteisen kuljetusyrityksen oli aika ottaa askel tulevaisuuteen ja lähdimme selvittämään logistiikan siirtymää uusiutuviin polttoaineisiin eli “vihreän siirtymän” mahdollistamista hankkeena, jota toteutettiin 31.5.2021-31.5.2022 välinen aika. Meille myönnettiin yrityksen kehittämisavustusta ”Logistiikan vihreä siirtymä uusiutuviin polttoaineisiin”-hankkeeseen.

”Asennemuutosta lähdettiin rakentamaan jo hieman ennen hankkeen aloittamista, mutta vihreän siirtymän hanke toimi katalyyttinä valtavassa kulttuurin muutoksessa Rekka Groupilla.”

 

Hankkeen myötä kokosimme verkostot, sidosryhmät ja asiakkaat yhteen, ja selvitimme vihreän siirtymän realiteetit kuljetusyrityksen näkökulmasta. Syvällisen selvitystyön tuloksena saimme monia konkreettisia tuloksia aikaiseksi, kuten:

  • asiantuntijuuden lisääminen organisaatiossa,
  • Drivec-taloudellisen ajotavan seurantajärjestelmän käyttöön ottaminen,
  • ensimmäisen kaasu-auton tilaaminen,
  • päästölaskelmien tuottaminen sekä
  • hurjan iso toimintakulttuurin muutos hankkeen tuoman lisätiedon ja osaamisen myötä.

 

Päästölaskennan lähtötilanne 2021
2022 päästöt ja keskikulutus
Vuoden 2022 tuloksia

Vastuullisuus on valittu osaksi Rekka Groupin strategiaa

Sanat ”green” ja ”care” toistuvat Rekka Groupin brandbookissa, somen hästägeissä ja vilahtelevat nettisivuillammekin. Green Care tarkoittaa sitä, että me oikeasti olemme kiinnostuneita kuljetusyrityksen ympäristövastuusta, olemme sitoutuneet kehittymään ja oppimaan lisää kokonaisvaltaisesti vastuullisemman toiminnan edistämisestä. Viestimme aktiivisesti vastuullisuusasioista koska kaikki lähtee tietoisuuden lisäämisestä.

Green Care on kiinteä osa Rekka Groupin strategiaa, eli ei mikään irrallinen palikka pölyttymässä pöytälaatikon kätköissä, vaan meidän toimintaa aidosti ohjaava arvo ja yksi strategian kärjistä.

Mitä Green Care tarkoittaa käytännössä?

Arjessa se näyttäytyy seuraavin tavoin:

  • Drivec – seurantajärjestelmä on käytössä kaikissa ajoneuvoissa. Järjestelmällä seurataan reaaliaikaisesti kuljettajien ajotapaa, päästöjä, polttoaineen kulutusta ja voimme tuottaa dataa kestävän liiketoiminnan kehittämisen tueksi, esim. päästölaskelmia asiakkaille. Drivecin käyttöönottoprojekti kesti paljon pidempään kuin ajattelimme. Viimeiset asennukset venyivät joulukuulle 2022 ja vasta vuonna 2023 pääsemme todellisesti hyödyntämään järjestelmästä saatua dataa. Kehitämme sisäistä johtamisjärjestelmää, jonka avulla saamme Drivecistä saatavan tiedon jalostettua osaksi myös johtamista, seurantaa ja kehittymisen mittariksi.
  • Jatkuva kehitystyö meno-paluu-reittien rakentamiseksi, kestävän kasvun kulttuuri ja vastuullisuus kaikessa toiminnassa.
  • SQAS-arviointi, kaluston uusiminen vähempipäästöiseksi ja kuljettajien kouluttaminen kilpailukyvyn taataksemme.
  • Päästölaskelma on tehty 2021 lähtötason määrittämiseksi. Asetimme tavoitteeksi vähentää kulutusta 4% vuoden 2022 aikana Drivec-järjestelmästä saatavan datan avulla. Me pääsimme tähän tavoitteeseen kirkkaasti. Tavoittelemme 5% vähennystä polttoaineen kulutukseen vuoden 2023 aikana.
  • Otamme huomioon kalustohankinnoissa myös kulutusnäkökulman. Uusimme viime vuoden aikana kalustostamme 43% ja 100% kalustosta on Euro VI-standardin mukaista.

 

 

Entä se kaasu-auto?

Ja mahtuupa joukkoon yksi farssikin: ensimmäinen kaasu-auto liikenteeseen vuoden 2022 aikana. Pitkän odotuksen jälkeen kaasu-autoa ei ole saatu liikenteeseen vieläkään. Tämän hetken realiteetit ja resurssit rajoittavat vielä merkittävästi vaihtoehtoisen käyttövoiman tulemista Rekkan arkeen.

Selvitimme loppuvuoden 2021 aikana huolellisesti tilanteen uusiutuvien polttoaineiden ja kaasun osalta. Tutkimme eri tuottajia, saatavuutta, hintaa, tankkauspiste-infrastruktuuria ja polttoaineiden sopivuutta meidän käyttöön. Kävimme myös useita kalustontoimittajia läpi ja ymmärsimme, että tankkien koossa, toimintasäteessä, hinnoissa sekä sopivuudessa meidän ajoihin on isojakin eroja.

Selvitystyön tuloksena tulimme johtopäätökseen, että kaasu on meille paras vaihtoehto uusiutuvista polttoaineista. Bio- tai maakaasu oli vaihtoehdoista kustannustehokkain ja parhaiten saatavilla. Tilasimme kaasu-auton jo marraskuussa 2021. Komponenttipulan sekä toimitusviivästysten vuoksi sen käyttöönottoa suunniteltiin syksylle 2022. Muuttunut markkinatilanne vuoden 2022 keväällä toi haasteita niin kaasun saatavuuteen, tankkauspisteiden rakentamiseen, autojen toimitusaikoihin kuin rahoitukseenkin.

Rekkan ensimmäisen kaasu-auton piti saapua kesällä 2022, mutta toimitus viivästyi lopulta vuoden 2023 alkuun. Auto saapui talvella Suomeen, mutta emme ole pystyneet ottamaan sitä vielä ajoon. Päällimmäiset syyt ovat kustannustaso ja olemassaoleva kaasun tankkausinfrastruktuuri, joka ei istu meidän olemassaoleville reiteille. Pyrimme kuitenkin edelleen siihen, että saamme otettua kaasu-auton käyttöön tulevaisuudessa. Myös muut vaihtoehtoiset käyttövoimat, kuten sähkö ja tulevaisuudessa mahdollisesti vety kiinnostavat meitä kovasti.

Truck tyres and side of a tank

Vihreämpi käyttövoima on iso investointi

Sivusimme joidenkin vastuullisuustoimien kustannuksia jo aiemmin. Kuljetusalalla kustannukset ovat kovalla tasolla, ja markkina on tottunut matalakatteisesti hinnoiteltuun työhön. Jos kuljetusyritys tahtoo leikata päästöistä reilusti ja tuottaa ympäristöystävällisempää kuljetuspalvelua esim. sähkö- tai kaasukäyttöisillä ajoneuvoilla, vaatii se vanhan polttomoottorikaluston uusimista ja uusiutuvaan käyttövoimaan siirtymistä. Diesel on kuitenkin tällä hetkellä vielä edullisempaa, kuin muut (ja uusiutuvat) polttoaineet.

Tästä asiasta haluamme nostaa keskustelua: kuljetusala tarvitsee eri sidosryhmien, autovalmistajien ja käyttövoiman toimittajien vahvaa yhteistyötä, jotta pystytään ottamaan askelia oikeaan suuntaan ja vihreän siirtymän mahdollisuuksia pääsisivät hyödyntämään myös pienemmät kuljetusliikkeet.

Miten saisimme kaikki tahot saman pöydän ääreen keskustelemaan mahdollisuuksista, joita laajamittainen yhteistyö voisi tuoda? Kuinka pienet ja keskisuuret kuljetusyritykset pystyvät pysymään mukana jatkuvasti kasvavissa investoinneissa erilaisiin vastuullisuusvaatimuksiin? Tarvitaan vuoropuhelua niin alan toimijoiden, vaikuttajien, käyttövoiman toimittajien, autovalmistajien, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Aerial view of a road in green summer pine forest in Finland

Vastuuttomuus edelleen arkipäivää

Voimme myöntää suoraan, että emme toimi vielä niin vastuullisesti ja hyvin ympäristöasioiden osalta, kuin tahtoisimme toimia. Olemme asettaneet tavoitteemme korkealle ja niihin päästäksemme tulee tehdä vielä paljon työtä. Vastuuttomuus tuntuu olevan kuljetusalalla vielä normi. Me haluamme ehdottomasti rikkoa tätä normia ja tehdä osamme paremman huomisen rakentamiseksi.

Haasteista huolimatta katsomme etupenkiltä kohti parempaa ja kaikin puolin vastuullisempaa tulevaisuutta. Kestävä kehitys, turvallisuus ja vastuullisuus on meille juuri niin tärkeää kuin sen pitäisi olla jokaiselle yhtiölle. Ja se näkyy palvelun laatuna meidän asiakkaille. Meidän suunta on oikea. Kuljemme eteenpäin, välillä matka taittuu nopeammin ja välillä hieman pienemmin askelin.

 

Psst. Olemme mukana Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkostossa ja YmpyräKS:n Keskisuomalaisia ilmastotekoja-videolla, jossa kerromme miten taloudellinen ajotapa on Rekkalla arjen keino päästöjen vähentämiseksi.

 

Blogisarjan seuraava osa käsittelee vastuullisuutta tai vastuuttomuutta sosiaalisesta näkökulmasta. Millaista on vastuullinen yrityskulttuuri ja johtaminen? Miten on yritysvastuun laita? Miten tasa-arvo, viestinnän merkitys ja erilaiset toimintatavat näyttäytyy kuljetusalalla?

 

Interested in life on highway? Lähetämme jatkossa neljä kertaa vuodessa uutiskirjettä Rekkan ystäville, faneille ja meidän maailmasta kiinnostuneille. Tilaa tästä Rekka Groupin uutiskirje!